Kaman (steamed Indian Savoury Cake)
Kaman (steamed Indian Savoury Cake)
favourites
12 favs
comments
2 coms
views
3.3K views
Sh4k33r4_shaik_chothia
MASTER CHEF
recipes 234    recipes 556K    recipes 714
United Kingdom flag

United Kingdom

Kaman (steamed Indian Savoury Cake)

By Sh4k33r4_shaik_chothia - MASTER CHEF
(1user)

CREDITS

INGREDIENTS

METHOD

INFO & TIPS

Sh4k33r4_shaik_chothia
MASTER CHEF
recipes 234    recipes 556K    recipes 714
United Kingdom flag

United Kingdom

Comments

Ordered By Newest

SHORT URL